Strategiska utvecklingsområden


Uppsala kommuns strategiska utvecklingsområden för
förskoleverksamheten


SynvändanSkuggbilder
Fördjupa och öka vår medvetenhet om vilken barnsyn och kunskapssyn
som styr förhållningssätt och arbetssätt. Använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra våra handlingar

Lärmiljön
Öka kunskap om miljöns betydelse för alla barns utveckling och lärande.
Fördjupa vår förståelse av det relationella lärandet.

Pedagogisk dokumentation
Använda pedagogisk dokumentation för att tolka och kritiskt granska våra processer.

Uppdaterad: