Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Malin Andersson och nås på telefonnummer 018- 727 87 67

11 februari 2015