Avdelningar

På Ekudden har vi delat in våra barn i fyra åldersnära avdelningar; Myllan, Gnistan, Droppen och Bubblan.

 

  • Myllan 1-2 åringar.
  • Gnistan 2-3 åringar.
  • Droppen 3-4 åringar.
  • Bubblan 4-5 åringar

Barnen är indelade utifrån ålder och åldersfördelningen kan skilja sig åt från år till år beroende på åldern på de barn som är inskrivna på förskolan. Åldersindelningen och ett medvetet tänk kring material och de pedagogiska lärmiljöerna ökar pedagogernas möjligheter att utmana barnen.

Uppdaterad: