Avdelningar

På Ekudden har vi delat in våra barn i fyra åldersnära avdelningar; Myllan, Gnistan, Droppen och Bubblan.

 

  • Myllan 1-2 åringar.
  • Gnistan 2-3 åringar.
  • Droppen 3-4 åringar.
  • Bubblan 4-5 åringar

Vi har valt att dela in barnen efter ålder då vi anser att det ökar våra möjligheter att utmana barnen genom att ha ett medvetet tänk runt det material vi erbjuder och de pedagogiska lärmiljöer vi bygger upp.

Uppdaterad: