Välkommen till Ekuddens förskola!

I Ulleråker, med skogen och Fyrisån runt hörnet ligger Ekuddens förskola. Förskolan är belägen vägg i vägg med Ekuddens skola F-3.

Det finns fyra avdelningar på Ekuddens förskola. På Myllan är barnen 1-2 år, Gnistan 2-3 år, Droppen 3-4 år och Bubblan 4-5 år. Barnen är indelade utifrån ålder och åldersfördelningen kan skilja sig åt från år till år beroende på åldern på de barn som är inskrivna på förskolan. Åldersindelningen och ett medvetet tänk kring material och de pedagogiska lärmiljöerna ökar pedagogernas möjligheter att utmana barnen.

Förskolans lokaler är stora och ljusa med härliga fönster och öppna ytor samt ateljéer. Förutom naturen i närheten finns flera stora gårdar med utrymme för lek, rörelse och aktiviteter. På gårdarna finns en variation av material för konstruktion och skapande.

Ekudden om förskolan3.jpg

Förskolans verksamhetsidé

Ekuddens förskola har under många år arbetat med hållbar utveckling. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - så väl ekonomiskt och social som miljömässigt.

Genom ett medvetet förhållningssätt och en medveten pedagogisk miljö får barnen verktyg som kan hjälpa dem att se på framtiden som positiv och påverkningsbar. Arbetet för hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten och utgår från Läroplanen (Lpfö 2018), FN:s barnkonvention och Agenda 21.

Uppdaterad: