Verksamhet & pedagogik

På Ekuddens förskola arbetar vi utforskande och undersökande tillsammans med barnen i kortare eller längre projekt.

Pedagogerna iscensätter eller fångar upp aktiviteter som pågår genom att observera, filma och fotografera vad som intresserar barnen, deras strategier och kommunikation.

Genom reflektion försöker pedagogerna förstå mer av vad barnen gör och komma överens om hur man ska ge barnen/gruppen nya utmaningar och erfarenheter.

Ekudden verksamhet och pedagogik4.jpg

Våra värdeord

- Inbjudande
Miljön ska välkomna barnen med material som inbjuder till utforskande, kommunikation och möten mellan barnen. Förskolan ska välkomna föräldrarna med ett klimat som bjuder in till delaktighet i verksamheten. Pedagogernas bemötande ska vara öppet och inkluderande.

- Inspirerande
Miljön ska ständigt förändras och utvecklas för att inspirera till nya utforskande aktiviteter och lekar. Förskolan ska genom sin miljö och verksamhet väcka nyfikenhet och inspirera till delaktighet hos föräldrarna. Pedagogerna ska vara engagerade, lyhörda medskapare och medupptäckare.

- Inflytande
Barnens intressen och frågeställningar ska ha inflytande över miljöns utformning och verksamhetens innehåll. Förskolan ska ge föräldrarna möjlighet till inflytande dels i den dagliga kontakten med pedagogerna, dels i förskolans olika mötesformer. Pedagogerna skapar förutsättningar för att allas åsikter ska bli hörda.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik